Bioplex

Bioplex je kompleksni biostimulator za folijarnu primjenu ili kroz sustave navodnjavanja kap na kap. Odličan za jačanje biljnih funkcija. Sadrži makro i mikro elemente (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu) i različite supstance prirodnog porijekla koje stimuliraju fiziološke procese u biljci. To su fitohormoni auksin, giberelin i citokinin i organski ekstrakti manitol, alginske kiseline, polisaharidi, aminokiseline itd. Fitohormoni predstavljau organske molekule, koje u vrlo malim količinama stimuliraju, inhibiraju ili na neki drugi način utječu na tijek fizioloških procesa u biljci. Auksin potiče cvjetanje i zametanje plodova, giberelini ubrzavaju cvatnju, smanjuju broj cvjetova i formiraju krupnije i kvalitetnije plodove. Citokinini ubrzavaju diobu stanica, stimuliraju dotok hranjivih tvari iz drugih dijelova biljke u listove, spriječavaju gubitak klorofila i odgađaju starenje biljke.

 

Bioplex poboljšava metaboličke aktivnosti biljaka zahvaljujući tome što omogućava absorbciju bio molekula koje je biljka prestala sintetizirati zbog različitih utjecaja iz okoliša, kao što su mraz, suša i bolesti. Može se primijeniti u bilo kojoj fazi rasta sa folijarnim gnojivima. Striktne metode testiranja ukazuju da je Bioplex vodeći poboljšivač prinosa, što mogu posvjedočiti i brojni proizvođači.

Bioplex