Trazex

Trazex je snažna formula sa visokom koncentracijom mikroelemenata za folijarnu primjenu. Trazex je preparat koji se primjenjuje da bi se osnažila metabolička aktivnost u fazama rasta i cvjetanja, kada postoji manjak mikroelemenata.

Pomaže biljci da usvoji mikroelemente kada se neki element lošije usvaja. Sadrži mikroelemente u osnovnim oblicima, ne sadrži kloride ali sadrži amino kiseline i organske kiseline koje pomažu bolje usvajanje hranjiva. Podiže kiselost vode u sistemima navodnjavanja i na taj način pomaže usvajanju mikroelemenata u lužnatim uvjetima.

trazex