Tragusan (Metam Natrium 50%) sterilizacija tla
Tragusan (Metam Natrium 50%) sterilizacija tla

Tragusan (Metam Natrium 50%) sterilizacija tla

Tragusan(Metam Natrium 50%),

tekući fumigant , namjenjenjen za primjenu u rasadnicima , plastenicima i na otvorenim površinama sa višestrukim djelovanjem na nematode, korove, zemljišne štetnike i bolesti

KOLIČINA SREDSTVA:

Mjesto primjene (za sve kulture) Doza Učinak na Karenca
Plastenik,staklenik 30-50l/1000m2/1000l vode Gljivice , insekte , korove, nematode OVP
Otvoreno polje 30l/1000m2/1000l vode Gljivice , insekte , korove, nematode OVP

NAČIN UPOTREBE:

Tlo mora biti obradjeno (oranje, frezanje),dovoljno vlažno te temperature  od 10-25C.

Poželjno je da se inkorporacija izvodi sustavom natapanja orošavanje ili sustavom kap po kap.

Površinu nakon primjene prekriti pvc folijom i ostaviti 15ak dana.

Nakon toga  skinuti foliju i ostaviti 5-6 dana da se prozrači.

Posebno paziti na količinu vode prilikom aplikacije da ne bi doslo do kontaminacije okolnih površina.