Salata Salakis F1
Salata Salakis F1

Salata Salakis F1

Salakis F1 je novi tip kristalke salate, namijenjena za sadnju u ljeto i jesen u otvorenom polju. Dobro je otporna na visoke temperature pri zametanju, ima dobru toleranciju na nekroze. Prilikom transporta glavice ne gube lišće. Glavice su dosta krupne.  Gustoća sadnje je 110 000/ha, odnosno 30×30 cm.

Rezistencija: DM, LMW

salakis f2.salata sjeme