Rootex- specijalno gnojivo
Rootex- specijalno gnojivo

Rootex- specijalno gnojivo

Rootex- specijalno gnojivo

Snažna formula sa visokom koncentracijom organskih ekstrakata, slobodnih amino kiselina i fosfora, savršena za jačanje korijena u svim fazama rasta.
Rootex je preparat koji se primjenjuje u jednogodišnjim kulturama i višegodišnjim nasadima putem sistema za navodnjavanje ili folijarno.
Osim što stimulira rast sadnica, ROOTEX omogućava biljkama da se u potpunosti razviju kada je ukorijenjavanje nepovoljno zbog različitih utjecaja iz okoline (temperatura, vlaga, ishrana, bolesti, koncentracija soli..)
Preporuka je da se Rootex primijeni 1-5 dana nakon presaðivanja, te da se ponovi jednom ili dva puta tjedno za bolje rezultate.
U jednogodišnjim kulturama, preporuèujemo primjenu Rootexa u razmacima 10-15 dana.
U višegodišnjim nasadima preporučujemo primjenu početkom kretanja vegetacije, ili tijekom razvoja ploda 2 ili 3 puta za bolje rezultate.
Doza: 2-5kg/ha. Tehničke karakteristike:         %
Dušik (N)                                    7
Fosfor (P O ) 2 5                     47
Kalij (K O) 2                              6
L-amino kiseline i                   18,5
organski ekstrakti
(330ppm fitohormona)

Rootex