Maxal Triple
Maxal Triple

Maxal Triple

Maxal Triple je  fungicid protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola),u sastavu ima tri aktivne  tvari: Fosetil Aluminium, Cimoksanil i Folpet te je preparat  sistemičnog i kontaktnog djelovanja. Ova kombinacija aktivnih tvari daje proizvodu preventivno i kurativno djelovanje.

Sastav
Fosetil Al: 50% w/w (500 g/kg)
Folpet: 25% p/p (250 g/kg)
Cimoksanil: 4% w/w (40 g/kg)

Formulacija :WP

Doziranje i dopuštena uporaba:
Doza primjene: 1 primjena od 1,1 kg/ha ili 2 primjene od 0,9 kg/ha.

Prvi tretman treba primijeniti kada su uvjeti povoljni za pojavu bolesti. Naredne tretman treba primjenjivati ​​u razmaku od 10-14 dana. 

Proizvod također ima kurativno  djelovanje i može blokirati infekciju koja je u tijeku ako se nanese 2-3 dana nakon početka infekcije.

Karenca:
Stolna sorte  i vinske sorte loze: između posljednjeg tretiranja  i berbe mora proći najmanje 28 dana.