Humiron WSP

HUMIRON® Mix WSP vodotopivo gnojivo u obliku  humata  je višestruki korektor nedostatka mikroelemenata , koji sadrži 3,5% željeza, 2,5% cinka i 1,5% mangana, kelatiran i kompleksiran s huminskim kiselinama. Kao rezultat keliranja, ovi elementi u tragovima (Fe, Zn, Mn) lako se dobivaju u biljkama u raznim problematičnim tlima (npr. Alkalna i vapnena tla, pjeskovita tla s niskim sadržajem organske tvari itd.) Proizvod je dizajniran za sprečavanje i korekciju nedostataka željeza, cinka i mangana u svim poljoprivrednim i hortikulturnim usjevima. Može se koristiti putem tla ili folijarno. Osim toga, može se koristiti u hidroponskom sustavu.Prisutnost humusnih kiselina u formulaciji pozitivno utječe na rast i povećava otpornost na biotičke i abiotičke stresove.

UPOTREBA HUMIRON Mix (čitava sezona)

KULTURA Doziranje
Aplikacija putem tla 4-6 kg/ha, podjeljeno u nekoliko tretiranja (1-2 kg/ha)
Voćna stabla 6-8 kg/ha ili 15-100 g/tree
Bobičasto voće i v.loza 6-8 kg/ha ili 100-150g po redu od 10 m
Povrće u zatvorenom i na otvorenom polju 4-6 kg/ha podjeljena u nekoliko tretiranja (1-2 kg/ha)
Ukrasno bilje 6-8 kg/ha ili 25-50 g/m²
Ukrasni grmovi 6-8 kg/ha ili 10-20 g/stablo
Ruže 15-20 g/m³ ili 25-50 g na 10l vode
Folijarna aplikacija 500 g /1000 L vode svako 2-3 tjedna tokom čitave sezone

Komentari su zatvoreni.