2 Dana Prije

Flora Nova doo

Opličići , Čapljina -loza (stolne sorte) , nektarina, breskva , marelica i šljiva ... OpširnijeSmanji

Vidi na Facebook-u

3 Tjedana/sedmica Prije

Flora Nova doo

Matias F1 ... OpširnijeSmanji

Vidi na Facebook-u

4 Tjedana/sedmica Prije

Flora Nova doo

Matissimo F1 ... OpširnijeSmanji

Vidi na Facebook-u

4 Tjedana/sedmica Prije

Flora Nova doo

Pink Rosalba F1 (Strumica , Makedonija) ... OpširnijeSmanji

Vidi na Facebook-u

4 Tjedana/sedmica Prije

Flora Nova doo

Pink Rosalba F1 (Strumica , Makedonija) ... OpširnijeSmanji

Vidi na Facebook-u

1 Mjesec Prije

Flora Nova doo
Vidi na Facebook-u

1 Mjesec Prije

Flora Nova doo
Vidi na Facebook-u

1 Mjesec Prije

Flora Nova doo

Bioloska zastita paprike, Orius laevigatus i Aphidius mix
Zastita paprike od tripsa i lisnih usiju
... OpširnijeSmanji

Vidi na Facebook-u

1 Mjesec Prije

Flora Nova doo

Tomato spotted wilt virus (TSWV) na paradajzu ... OpširnijeSmanji

Vidi na Facebook-u

1 Mjesec Prije

Flora Nova doo

Sterilizacija tla Metam natriumom 50%- TRAGUSAN, i ogledni plastenik.
Sorta paprike SV 1163-Seminis
... OpširnijeSmanji

Vidi na Facebook-u