DELEGATE 250 WG
DELEGATE 250 WG

DELEGATE 250 WG

DELEGATE 250 WG

novi insekticid za suzbijanje tripsa, savijača, kruškine buhe i drugih štetnika u voćarstvu koji ima izuzetno kratku karencu od 7 dana!

Učinkovito rješenje s kratkom karencom

Štetnike koji se javljaju u fazi zriobe izuzetno je teško kontrolirati insekticidima, pa je jedino učinkovito rješenje koje zadovoljava kratkom karencom, pripravak DELEGATE, insekticid koji sadrži novu djelatnu tvar spinetoram.

Spinetoram je nova djelatna tvar koja je ove godine registrirana u vinogradarstvu i voćarstvu. DELEGATE WG primjenjuje se u vrlo niskoj dozi od 0,3 kg na hektar i dobro se miješa sa drugim sredstvima za zaštitu  kao i folijarnim pripravcima. Zaštita voćnjaka pred berbu, insekticidom DELEGATE može značajno smanjiti štete od kasnih generacija savijača, minera, pa čak i voćnih muha.

Nova djelatna tvar

Spinetoram je nova, ekološki prihvatljiva djelatna tvar, za suzbijanje velikog broja štetnika (moljci, leptitri, sovice, mineri). Djeluje na jaja i ličinke, ali i na odrasle oblike štetnika koji se suzbijaju. Pojačano je kontaktno i digestivno djelovanje spinetorama u odnosu na do sada korištene insekticide na tržištu. U usporedbi s postojećim regulatorima razvoja i ostalim voćarskim insekticidima, DELEGATE spada u vodeće preparate, izuzetno pouzdanog djelovanja. Može se primijeniti za vrijeme cvatnje (nema utjecaja na pčele), idealan je za programe integrirane zaštite, siguran je za korisne insekte, te za rukovatelje i okoliš. Najvažnije registracije odnose se na suzbijanje jabučnog, breskvinog i šljivinog savijača, kalifornijskog i drugih tripsa u breskvi i nektarini, kao i na suzbijanje kruškine buhe. Zaključimo: stare djelatne tvari ukidaju se na tržištu EU i u Hrvatskoj, a zahtjevi tržišta kreću se u smjeru „mekih supstanci“, antirezistentne strategije i visokih standarda sigurnosti hrane.