CLOSER 120 SC
CLOSER 120 SC

CLOSER 120 SC

Insekticid CLOSER 120 SC je translaminarni, ksilem-mobilni, sistemični insekticid, koji na insekte djeluje kontaktno i digestivno. Formuliše se na bazi aktivne materije sulfoksaflor.

Djelovanje

CLOSER 120 SC – insekticid nove generacije sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem koji se koristi za suzbijanje velikog broja štetnih insekata u paradajzu, paprici, patlidžanu, krastavcu, dinji, lubenici, tikvicama, salati, endiviji, radiču, špinatu, brokoliju, kupusu, karfiolu, krompiru, pasulju, boraniji, grašku, jabuci, kruški, breskvi, nektarini, šljivi, trešnji, višnji, limunu, narandži, mandarini, grejpfrutu i ukrasnim biljkama.

Insekticid
CLOSER 120 SC na insekte djeluje kontaktno prilikom aplikacije insekticida ili
neposredno nakon aplikacije, tako što štetni insekt dolazi u neposredan kontakt
sa depozitom insekticida na tretiranim biljkama. Digestivno djelovanje  nastaje tako što, zahvaljujući sistemičnosti
insekticida, štetni insekt uzima insekticid kroz stiilet – cijev za sisanje iz
vaskularnog sistema biljke. Nakon ulaska u tijelo insekta ili kontakta sa
insekticidom, insekticid CLOSER 120 SC djeluje na nikotinske receptore
acetilholina. Simptomi se javljaju za nekoliko sati, a smrtnost se javlja ubrzo
nakon toga.

Primjena:

Insekticid CLOSER 120 SC se primjenjuje u sledećim
kulturama:

– Plodovito povrće- paradajz, paprika i patlidžan.

Insekticid Closer 120 SC se u plodovitom povrću (paradajz, paprika, patlidžan) uzgajanom na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, te Bemisia tabaci- leptirasta uš duvana i Trialeurodesvaporariorum- bijela leptirasta mušica. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha).

Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U plodovitom povrću se može koristiti tokom cijele sezone, tj. u fenofazama BBCH 20-87. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 500-1500 l/ha. Karenca je 1 (jedan) dan.

– Krastavac, dinja, lubenica, tikvice.

Insekticid Closer 120 SC se u tikvenjačama uzgajanim na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, te Bemisia tabaci- leptirasta uš duhana i Trialeurodes vaporariorum- bijela mušica . Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana.

Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preparata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U krastavcu, dinji, lubenici i tikvicama može se koristiti tokom cijele sezone, tj. u fenofazama BBCH 20-87. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 500-1500 l/ha. Karenca je 1 (jedan) dan.

– Lisnato povrće- salata, endivija, radič, špinat.

Insekticid Closer 120 SC se u lisnatom  povrću primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši , Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, te Bemisia tabaci- leptirasta uš duhana i Trialeurodes vaporariorum- bijela mušica. Za ove svrhe insekticid se koristi u količini primjene od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha. Može se koristiti 1 (jednom) u toku jedne vegetacijske sezone. U lisnatom povrću se primjenjuje u fenofazama  BBCH 20-49. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-1000 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Kupusnjače- brokoli, kupus, karfiol.

Insekticid Closer 120 SC se u kupusastom povrću uzgajanom na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Brevicoryne brassicae- kupusne lisne uši. Za ove svrhe insekticid se koristi u količini primjene od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha. Može se koristiti 1 (jednom) u toku jedne vegetacijske sezone. U kupusnjačama se primjenjuje u fenofazama  BBCH 20-49. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-1000 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Krompir

Insekticid Closer 120 SC se u krompiru uzgajanom  na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, Aulacorthum solani- lisna uš krompira, Aphis nasturtii. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 21 dan. Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preparata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U krompiru se koristi u fenofazama BBCH 20-95. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-600 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Mahunarke: grah, boranija, grašak.

Insekticid Closer 120 SC se u grahu, grašku i boraniji uzgajanim na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne vaši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši i Aphis fabae- bobove uši. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 21 dan. Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U grahu, boraniji i grašku primjenjuje se u fenofazama BBCH 40-85. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 150-1000 l/ha. Karenca je 14 (četrnaest) dana.

– Jabučasto voće- jabuka, kruška.

Insekticid Closer 120 SC se u jabuci i kruški primjenjuje za suzbijanje Aphis pomi- zelena uš jabuke, Dysaphis plantagina- pepeljasta (brašnasta) uš jabuke, Aphis spiraecola, Eriosoma lanigerum- krvava uš jabuke, te štitastih uši Pseudaulacaspis pentagona- štitasta uš duda, Quadraspidiotus perniciosus- kalifornijska štitasta uš. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Insekticid se na primjenjuje tokom cvjetanja voćaka.

Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preparata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U jabuci i kruški se koristi, prije cvjetanja u fenofazama BBCH 51-59, tj. u početku bubrenja pupoljaka, a prije nego što se otvore prvi cvjetovi (BBCH 60) ili u fenofazama BBCH 69-85, tj. od kraja cvjetanja, kada su sve latice otpale, pa do sazrijevanja plodova, poštujući vrijeme karence. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 300-1500 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Koštičavo voće- breskva, nektarina, šljiva, trešnja i višnja.

Insekticid Closer 120 SC se u breskvi, nektarini, šljivi i višnji primjenjuje za suzbijanje Myzus persicae- zelena breskvina uš, Hyalopterus pruni- zelena uš šljive, Myzus cerasi- crna uš trešnje, Bradycaudus helichrysi- šljivina uš uvijalica, Aphis spiraecola, Brachycaudus persicae- crna uš breskve, te štitastih ušiju Pseudaulacaspis pentagona- štitasta uš duda, Quadraspidiotus perniciosus- kalifornijska štitasta uš.

Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Insekticid se ne primjenjuje tokom cvjetanja voćaka. Maksimalni broj tretiranja je u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U koštičavom voću se koristi, prije cvjetanja u fenofazama BBCH 51-59, tj. u početku bubrenja pupoljaka, a prije nego što se otvore prvi cvjetovi (fenofaza BBCH 60) ili u fenofazama BBCH 69-85, tj. od kraja cvjetanja, kada su sve latice otpale (fenofaza BBCH 69), pa do sazrijevanja plodova, poštujući vrijeme karence. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 300-1500 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Citrusi- limun, narandža, mandarina, grejpfrut.

Insekticid Closer 120 SC se u citrusima primjenjuje za suzbijanje Aphis spiraecola, Toxoptera aurantii; Aphis gossypii, Aphis citricidus, te štitastih ušiju Aonidiella aurantii- žute štitaste uši narandže i Planococcus citri. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Maksimalni broj tretiranja je u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U citrusima se koristi, u fenofazama BBCH 30-85. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 500-2500 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Ukrasne biljke.

Insekticid Closer 120 SC se u ukrasnim biljkama koristi za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, te Bemisia tabaci- leptirastauš duhana i Trialeurodes vaporariorum- bijela mušice. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Maksimalni broj tretiranja je u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U ukrasnom bilju se koristi, u fenofazama BBCH 12-59. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-2000 l/ha. Karenca je 1 (jedan) dan.

Maksimalni broj tretiranja u
toku godine: Preparat
se primjenjuje jedanput do najviše dva puta tokom godine na istoj površini, u
zavisnosti od načina primjene i kulture u kojoj se primjenjuje.

Rezistentnost:

Svaki insekticid tokom vremena može postati manje efikasan, zbog mogućeg razvijanja rezistentnosti kod insekata. Pridržavanje sljedećih preporuka pomoći će da se odloži pojava rezistentnosti i obezbijedi efikasnost insekticida kroz duži vremenski period:

Tretiranje iz zraka nije dozvoljeno.

•             Potpuno oslanjanje na jedan
pesticid će ubrzati razvoj rezistentnosti. Slufoksaflor ima drugačiji način
djelovanja od drugih insekticida i može se ukomponavati u program zaštite sa
insekticidima sa različitim načinima djelovanja.

•             Kao opći princip, odlaganja i sprečavanja rezistentnosti, treba izbjegavati ekskluzivnu i kontinuiranu upotrebu iste aktivne supstance ili načina djelovanja na uzastopne generacije insekata, pogotove na one insekte koji imaju visok rizik od razvoja rezistentnosti.

    Maksimalan broj tretmana

sulfoksaflora je jednom ili dva puta godišnje u zavisnosti od usjeva i štetočina. Ovaj pristup će sigurno smanjiti rizik od razvoja rezistentnosti, pogotovo ako se miješa sa drugim insekticidima koji imaju različite načine djelovanja.

•             Izbjegavajte upotrebu manjih doza
slulfoksaflora od naznačene i kada se upotrebljava sam ili u mješavini sa
drugim insekticidaima („tank-miks“). •             Ako je moguće, uključite višestruku
taktiku u suzbijanju štetnih insekta pridržavajući se principa IPM, uključujući
u zaštitu agrotehnničke, pomotehničke, higijenske i biološke mjere.

Negativno
djelovanje preparata:

 1. Na pčele – otrovnost: Aplikacije
  se trebaju vršiti kada pčele ne lete, tj. prije ili poslije dnevne aktivnosti
  pčela. Ovaj proizvod je toksičan za pčele ukoliko dođu u kontakt sa radnom
  tečnošću insekticida, tj. dok su kapljice radne tečnosti, nakon primjene, na
  tretiranoj gajenoj biljci još uvijek prisutne („mokre“). Kada se koristi u
  skladu sa normativima dobre poljoprivredne prakse, inskticid Closer 120 SC će
  imati nizak rizik za pčele i korisne artropode.
 2. Na vodene organizme –
  otrovnost: Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.Spriječiti
  dospijevanje preparata u vode (vodotoci, jezera, izvorišta voda i bunari) i
  kanalizacionu mrežu.
 3. Na vode – kontaminacija: Toksičan
  za vodenu sredinu, sa dugotrajnim posljedicama (H411). Spriječiti
  dospijevanje  preparata u vode (vodotoci,
  jezera, bunari, izvorišta voda i vodosnabdijevanja) i kanalizacionu mrežu.
  Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i spriječiti
  kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući
  najmanje 20 metara udaljeno od njih.
 4. Ne primenjujte ovaj
  proizvod na krompiru, te jabučastim i koštičavim koštičavim voćkama u periodu
  cvjetanja gajenih biljaka.

Karenca:

Paradajz,
paprika i patlidžan, krastavac, dinja, lubenica, tikvice, ukrasne biljke: 1
(jedan) dan. Salata, endivija,
radič, špinat, brokoli, kupus, karfiol, krompir, jabuka kruška, breskva,
nektarina, šljiva i višnja: 7 (sedam) dana.

grah, boranija, grašak: 14 (četrnaest) dana.