CLOSER 120 SC

Insekticid CLOSER 120 SC je translaminarni, ksilem-mobilni, sistemični insekticid, koji na insekte djeluje kontaktno i digestivno. Formuliše se na bazi aktivne materije sulfoksaflor.

.

Djelovanje: CLOSER 120 SC je insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem koji se koristi za suzbijanje velikog broja štetnih insekata u paradajzu, paprici, patlidžanu, krastavcu, dinji, lubenici, tikvicama, salati, endiviji, radiču, špinatu, brokoliju, kupusu, karfiolu, krompiru, pasulju, boraniji, grašku, jabuci, kruški, breskvi, nektarini, šljivi, trešnji, višnji, limunu, narandži, mandarini, grejpfrutu i ukrasnim biljkama.

Insekticid CLOSER 120 SC na insekte djeluje kontaktno prilikom aplikacije insekticida ili neposredno nakon aplikacije, tako što štetni insekt dolazi u neposredan kontakt sa depozitom insekticida na tretiranim biljkama. Digestivno djelovanje  nastaje tako što, zahvaljujući sistemičnosti insekticida, štetni insekt uzima insekticid kroz stiilet – cijev za sisanje iz vaskularnog sistema biljke. Nakon ulaska u tijelo insekta ili kontakta sa insekticidom, insekticid CLOSER 120 SC djeluje na nikotinske receptore acetilholina. Simptomi se javljaju za nekoliko sati, a smrtnost se javlja ubrzo nakon toga.

Primjena:

Insekticid CLOSER 120 SC se primjenjuje u sledećim kulturama:

– Plodovito povrće- paradajz, paprika i patlidžan. Insekticid Closer 120 SC se u plodovitom povrću (paradajz, paprika, patlidžan) uzgajanom na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, te Bemisia tabaci- leptirasta uš duvana i Trialeurodesvaporariorum- bijela leptirasta mušica. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U plodovitom povrću se može koristiti tokom cijele sezone, tj. u fenofazama BBCH 20-87. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 500-1500 l/ha. Karenca je 1 (jedan) dan.

– Krastavac, dinja, lubenica, tikvice. Insekticid Closer 120 SC se u tikvenjačama uzgajanim na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, te Bemisia tabaci- leptirasta uš duhana i Trialeurodes vaporariorum- bijela mušica . Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preparata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U krastavcu, dinji, lubenici i tikvicama može se koristiti tokom cijele sezone, tj. u fenofazama BBCH 20-87. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 500-1500 l/ha.

Karenca je 1 (jedan) dan.

– Lisnato povrće- salata, endivija, radič, špinat. Insekticid Closer 120 SC se u lisnatom  povrću uzgajanom na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, te Bemisia tabaci- leptirasta uš duhana i Trialeurodes vaporariorum- bijela mušica. Za ove svrhe insekticid se koristi u količini primjene od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha. Može se koristiti 1 (jednom) u toku jedne vegetacijske sezone. U lisnatom povrću se primjenjuje u fenofazama  BBCH 20-49. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-1000 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Kupusnjače- brokoli, kupus, karfiol. Insekticid Closer 120 SC se u kupusastom povrću uzgajanom na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Brevicoryne brassicae- kupusne lisne uši. Za ove svrhe insekticid se koristi u količini primjene od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha. Može se koristiti 1 (jednom) u toku jedne vegetacijske sezone. U kupusnjačama se primjenjuje u fenofazama  BBCH 20-49. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-1000 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Krompir. Insekticid Closer 120 SC se u krompiru uzgajanom  na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, Aulacorthum solani- lisna uš krompira, Aphis nasturtii. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 21 dan. Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preparata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U krompiru se koristi u fenofazama BBCH 20-95. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-600 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Mahunarke: grah, boranija, grašak. Insekticid Closer 120 SC se u grahu, grašku i boraniji uzgajanim na otvorenom polju primjenjuje za suzbijanje Aphis gossypii- lisne vaši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši i Aphis fabae- bobove uši. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 21 dan. Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U grahu, boraniji i grašku primjenjuje se u fenofazama BBCH 40-85. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 150-1000 l/ha. Karenca je 14 (četrnaest) dana.

– Jabučasto voće- jabuka, kruška. Insekticid Closer 120 SC se u jabuci i kruški primjenjuje za suzbijanje Aphis pomi- zelena uš jabuke, Dysaphis plantagina- pepeljasta (brašnasta) uš jabuke, Aphis spiraecola, Eriosoma lanigerum- krvava uš jabuke, te štitastih uši Pseudaulacaspis pentagona- štitasta uš duda, Quadraspidiotus perniciosus- kalifornijska štitasta uš. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Insekticid se na primjenjuje tokom cvjetanja voćaka. Maksimalni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preparata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U jabuci i kruški se koristi, prije cvjetanja u fenofazama BBCH 51-59, tj. u početku bubrenja pupoljaka, a prije nego što se otvore prvi cvjetovi (BBCH 60) ili u fenofazama BBCH 69-85, tj. od kraja cvjetanja, kada su sve latice otpale, pa do sazrijevanja plodova, poštujući vrijeme karence. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 300-1500 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Koštičavo voće- breskva, nektarina, šljiva, trešnja i višnja. Insekticid Closer 120 SC se u breskvi, nektarini, šljivi i višnji primjenjuje za suzbijanje Myzus persicae- zelena breskvina uš, Hyalopterus pruni- zelena uš šljive, Myzus cerasi- crna uš trešnje, Bradycaudus helichrysi- šljivina uš uvijalica, Aphis spiraecola, Brachycaudus persicae- crna uš breskve, te štitastih ušiju Pseudaulacaspis pentagona- štitasta uš duda, Quadraspidiotus perniciosus- kalifornijska štitasta uš. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Insekticid se ne primjenjuje tokom cvjetanja voćaka. Maksimalni broj tretiranja je u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U koštičavom voću se koristi, prije cvjetanja u fenofazama BBCH 51-59, tj. u početku bubrenja pupoljaka, a prije nego što se otvore prvi cvjetovi (fenofaza BBCH 60) ili u fenofazama BBCH 69-85, tj. od kraja cvjetanja, kada su sve latice otpale (fenofaza BBCH 69), pa do sazrijevanja plodova, poštujući vrijeme karence. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 300-1500 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Citrusi- limun, narandža, mandarina, grejpfrut. Insekticid Closer 120 SC se u citrusima primjenjuje za suzbijanje Aphis spiraecola, Toxoptera aurantii; Aphis gossypii, Aphis citricidus, te štitastih ušiju Aonidiella aurantii- žute štitaste uši narandže i Planococcus citri. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Maksimalni broj tretiranja je u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U citrusima se koristi, u fenofazama BBCH 30-85. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 500-2500 l/ha. Karenca je 7 (sedam) dana.

– Ukrasne biljke. Insekticid Closer 120 SC se u ukrasnim biljkama koristi za suzbijanje Aphis gossypii- lisne uši krastavca, Myzus persicae- zelene breskvine uši, Aphis fabae- bobove uši, Macrosiphum euphorbiae- mlječikina uš, te Bemisia tabaci- leptirastauš duhana i Trialeurodes vaporariorum- bijela mušice. Za ove svrhe insekticid se koristi u jednoj ili dvije primjene u količini preparata od 0,2 l/ha ili 200 ml/ha ili jednim tretmanom od 0,4 l/ha (400 ml/ha). Ukoliko se vrše dvije aplikacije od po 0,2 l prep./ha, onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 (sedam) dana. Maksimalni broj tretiranja je u toku jedne vegetacijske sezone je 1-2. Maksimalni utrošak preprata u toku jedne vegetacijske sezone je 0,4 l/ha. U ukrasnom bilju se koristi, u fenofazama BBCH 12-59. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-2000 l/ha. Karenca je 1 (jedan) dan.

Maksimalni broj tretiranja u toku godine: Preparat se primjenjuje jedanput do najviše dva puta tokom godine na istoj površini, u zavisnosti od načina primjene i kulture u kojoj se primjenjuje.

Tretiranje iz zraka nije dozvoljeno.

Rezistentnost: Svaki insekticid tokom vremena može postati manje efikasan, zbog mogućeg razvijanja rezistentnosti kod insekata. Pridržavanje sljedećih preporuka pomoći će da se odloži pojava rezistentnosti i obezbijedi efikasnost insekticida kroz duži vremenski period:

•             Potpuno oslanjanje na jedan pesticid će ubrzati razvoj rezistentnosti. Slufoksaflor ima drugačiji način djelovanja od drugih insekticida i može se ukomponavati u program zaštite sa insekticidima sa različitim načinima djelovanja.

•             Kao opći princip, odlaganja i sprečavanja rezistentnosti, treba izbjegavati ekskluzivnu i kontinuiranu upotrebu iste aktivne supstance ili načina djelovanja na uzastopne generacije insekata, pogotove na one insekte koji imaju visok rizik od razvoja rezistentnosti.

•             Maksimalan broj tretmana sulfoksaflora je jednom ili dva puta godišnje u zavisnosti od usjeva i štetočina. Ovaj pristup će sigurno smanjiti rizik od razvoja rezistentnosti, pogotovo ako se miješa sa drugim insekticidima koji imaju različite načine djelovanja.

•             Izbjegavajte upotrebu manjih doza slulfoksaflora od naznačene i kada se upotrebljava sam ili u mješavini sa drugim insekticidaima („tank-miks“).

•             Ako je moguće, uključite višestruku taktiku u suzbijanju štetnih insekta pridržavajući se principa IPM, uključujući u zaštitu agrotehnničke, pomotehničke, higijenske i biološke mjere.

Negativno djelovanje preparata:

  1. Na pčele – otrovnost: Aplikacije se trebaju vršiti kada pčele ne lete, tj. prije ili poslije dnevne aktivnosti pčela. Ovaj proizvod je toksičan za pčele ukoliko dođu u kontakt sa radnom tečnošću insekticida, tj. dok su kapljice radne tečnosti, nakon primjene, na tretiranoj gajenoj biljci još uvijek prisutne („mokre“). Kada se koristi u skladu sa normativima dobre poljoprivredne prakse, inskticid Closer 120 SC će imati nizak rizik za pčele i korisne artropode.
  2. Na vodene organizme – otrovnost: Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.Spriječiti dospijevanje preparata u vode (vodotoci, jezera, izvorišta voda i bunari) i kanalizacionu mrežu.
  3. Na vode – kontaminacija: Toksičan za vodenu sredinu, sa dugotrajnim posljedicama (H411). Spriječiti dospijevanje  preparata u vode (vodotoci, jezera, bunari, izvorišta voda i vodosnabdijevanja) i kanalizacionu mrežu. Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i spriječiti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih.
  4. Ne primenjujte ovaj proizvod na krompiru, te jabučastim i koštičavim koštičavim voćkama u periodu cvjetanja gajenih biljaka.

Karenca:

Paradajz, paprika i patlidžan, krastavac, dinja, lubenica, tikvice, ukrasne biljke: 1 (jedan) dan.

Salata, endivija, radič, špinat, brokoli, kupus, karfiol, krompir, jabuka kruška, breskva, nektarina, šljiva i višnja: 7 (sedam) dana.

grah, boranija, grašak: 14 (četrnaest) dana.

Komentari su zatvoreni.